Συμβουλευτική Υποστήριξη Γονέων και Οικογένειας

Τι είναι η Συμβουλευτική Υποστήριξη Γονέων και Οικογένειας;

     Τα προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα παιδί ή κάποιο μέλος της οικογένειάς δεν μπορούν να την αφήσουν ανεπηρέαστη και να αντιμετωπισθούν χωρίς τη συμβολή αυτής. Η οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα, όπου τα μέλη της αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Η επαφή των γονέων με το ψυχοθεραπευτή ως προς τη διαπαιδαγώγηση και την εξέλιξη του παιδιού τους  βοηθάει να μεταβάλλουν τη στάση ή τη συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί τους, επιτυγχάνοντας καλύτερη επαφή και επικοινωνία μαζί του. Ακόμα, ενισχύει το ζευγάρι να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο ενδοοικογενειακό κλίμα.