Δραματοθεραπεία

Τι είναι η Δραματοθεραπεία;

     Η Δραματοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση συνήθως ομαδική αλλά και ατομική που αξιοποιεί τη μεταφορά και τη έκφραση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των σχέσεων των συμμετεχόντων. Μέσα από τις τεχνικές της (role-playing, κίνηση, ζωγραφική, κατασκευή και αφήγηση ιστοριών, μάσκες κτλ.) το παιδί αναπτύσσει την έκφραση και το λόγο του, διευρύνει τον επικοινωνιακό του ορίζοντα, ενώ κινητοποιεί τη φαντασία και τη χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει τον συμμετέχοντα να εκφράσει όσα δεν μπορεί να πει αλλιώς, να διερευνήσει εμπειρίες, σχέσεις, συναισθήματα, πλευρές του εαυτού του και να τις μετασχηματίσει. Η Δραματοθεραπεία συντελεί στην κατανόηση και ανακούφιση από κοινωνικά, νοητικά και ψυχολογικά θέματα μέσα από τη θεραπευτική χρήση του συμβολισμού.

     Απώτερος λοιπόν στόχος της Δραματοθεραπείας είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού καθώς του διδάσκει τρόπους διαπραγμάτευσης και αντιμετώπισης των καταστάσεων της καθημερινότητάς του, επιφέροντας έτσι τη ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία.