Πρώιμη Παρέμβαση

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

     Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και  απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας τα οποία εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή άλλα κινητικά, γνωστικά, επικοινωνιακά, συναισθηματικά και κοινωνικά ελλείματα. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στο μετέπειτα σχολικό πλαίσιο.

     Βασικοί στόχοι του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στο γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα, η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και η κοινωνική ένταξη.

    Το τμήμα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργεί πρωινές ώρες αντί σχολείου, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης με: ατομική εργοθεραπεία και λογοθεραπεία, συμμετοχή σε ομάδα, πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης (ένδυση-απόδυση-τουαλέτα-φαγητό κλπ), παιχνίδι και συμμετοχή σε δραστηριότητες.

      Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί μέσα από επιστημονικές μελέτες ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παιδιά επιτυγχάνουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητές τους, να αυτονομηθούν, να γίνουν πιο λειτουργικά και να συνυπάρξουν αρμονικά στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.