Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τι είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;

    Η ειδική διαπαιδαγώγηση ή αλλιώς ειδική αγωγή είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ειδικός παιδαγωγός καταρτίζει ένα εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις ικανότητες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης του παιδιού, με στόχο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να ανακαλύψει τα δυνατά του σημεία και να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία. Δυσγραφία, Δυσπραξία
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχές Λόγου
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς
 

Ειδικότερα οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης, είναι οι εξής:

 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Εκμάθηση κανόνων ορθογραφίας
 • Εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων
 • Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μεθοδολογία έκθεσης
 • Διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου κειμένων κλιμακούμενης δυσκολίας
 • Ενίσχυση αντιληπτικών ικανοτήτων ( μνήμη , οπτική και ακουστική διάκριση, λογική σκέψη, σειροθετική ικανότητα κ.α.)
 • Διδασκαλία μαθηματικής σκέψης και εξάσκηση υπολογιστικής ικανότητας
 • Κατάκτηση των τεσσάρων βασικών μαθηματικών πράξεων και διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
 • Εκμάθηση τεχνικών οργάνωσης για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων στο σπίτι (σχεδιαγράμματα, πίνακες κ.α.)
 • Εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς, με σκοπό την οριοθέτηση, την άυξηση της συγκέντρωσης και τη μείωση της υπερκινητικότητας.
 • Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού με στόχο την αύξηση της αυτοπεποίθησής του και τη μέγιστη απόδοση των δυνατοτήτων του.

    Στο τέλος κάθε συνεδρίας ο ειδικός παιδαγωγός ενημερώνει ενδελεχώς και καθοδηγεί το γονέα/ κηδεμόνα για την πορεία του παιδιού. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την ενημέρωση του εκπαιδευτικού του σχολείου αναφορικά με το πρόγραμμα του παιδιού/εφήβου, αλλά και την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων δυσκολιών που παρουσιάζει  τόσο σε μαθησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο.