Μουσικοκινητική Αγωγή

Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή;

     Η μουσικοκινητική αγωγή είναι μια παιδαγωγική μέθοδος και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Μιλώντας για μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής με την κίνηση.

     Σε ένα μάθημα μουσικοκινητικής το παιδί μαθαίνει ναι παίζει μουσικά όργανα και να κινείται με ρυθμό. Επίσης, μαθαίνει να χρησιμοποιεί το σώμα του ως μέσω επικοινωνίας και να εκφράζει μέσα από το χορό τα συναισθήματά του. Μέσα από την μουσικοκινητική αγωγή το παιδί ασκείται στο να συντονίζει τις κινήσεις του κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη δόμηση του σωματικού του σχήματος. Παράλληλα αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του και αποκτά αυτοεκτίμηση. Η συνύπαρξή του με άλλα παιδιά στον ίδιο χώρο το βοηθά να μάθει να πειθαρχεί, να συνεργάζεται, να περιμένει, να μοιράζεται και να επικοινωνεί.

     Μέσω τον μουσικοκινητικών παιχνιδιών το παιδί μυείται στον υπέροχο κόσμο του ρυθμού, της μελωδίας και της αρμονίας, ανακαλύπτει και εξωτερικεύει τα συναισθήματά του.